GESLOTEN Winnen | Gebonden in Duister en Verbroken in Schemer

Eind november kwam ‘Verbroken in Schemer’, het tweede deel van de trilogie van Kim ten Tusscher uit. (Lees hier het interview met Kim). Daarom mag Fantasyboeken.org drie sets van de eerste twee delen uit de trilogie verloten. Wat moet je daarvoor doen? Simpel, lees het fragment en geef het juiste antwoord

De roodbetegelde vloer van de zaal liep af naar het midden. Omringd door een goot stond hier een hoge zuil. Aarzelend kwam Lilith naderbij. Vier metalen boeien zaten aan kettingen vastgeklonken in de zuil. Nog benauwder vroeg ze zich af wat een geseling was, maar ze kreeg een beangstigend voorgevoel. Bovenin de zuil stond een tekst gebeiteld. Ze ontcijferde letter voor letter. Daarna fluisterde ze de woorden:

A: Hier heerst pijn in naam van gerechtigheid
B: Qi ga ullar brut i-qi libèr
C: Mijn bloed voor mijn zonden

(Het juiste antwoord is te vinden in de eerste dertig pagina’s van Gebonden in Duister, die je hier kunt lezen: Gebonden in Duister)

Stuur je antwoord, naam- en adresgegevens onder vermelding van ‘Kim ten Tusscher’, vóór 17 januari naar prijsvraag@fantasyboeken.org.
Iedere e-mailadres mag maar één keer meedoen. Redactieleden en recensenten van fantasyboeken.org zijn uitgesloten van deelname.

Leave a Comment