Recensie | Atalanta Nèhmoura – Kristalmagiër

UdW3 KristalmagiërNog niet alle stukken van het kristal zijn in Aïns bezit. Het is aan hem om het laatste kristaldeel bij Nemroth te vinden en de duistere magiër ermee te verslaan. Ondertussen heeft hij een leger van mensen en elfen om zich heen verzameld. Het is een zwakke alliantie waar generaties lange geschillen de samenwerking vaak op de rand van onenigheid laten balanceren. Nemroth ziet daarin zijn kansen en probeert met zijn duistere magie een wig te slaan in het verbond. Ondertussen hebben de Heren van Drie hun zinnen gezet op Nèbula en zijn rijkdommen. Na een veredelde aanslag op koning Artakin zetten ze de aanval in op de stad Carthena, het laatste bolwerk wat hen tegenhoud Nèbula binnen te vallen.
De Kronieken van Ulriach de Waanzinnige spoken door het hoofd van Aïn en zetten hem aan het twijfelen. Alles wijst erop dat hij ‘De Ene’ is waarover gesproken wordt, maar is hij dat wel? Heeft hij de kracht om te doen wat nodig is? Zijn hart doet nog pijn van het verlies van zijn geliefde, maar hij moet verder. In Tarn is een kat en muis spel bezig tussen de Sakahr van Gryold en het Rattengilde. En terwijl de strijd om Carthena oplaait, leidt Aïn zijn leger richting het Kristaleiland voor de confrontatie met Nemroth. Een strijd op leven en dood volgt. Is Aïn sterk genoeg om de duisternis te weerstaan?

Zoals in de vorige twee delen van De Kronieken van Ulriach de Waanzinnige, volgen ook in dit derde deel de avonturen elkaar in een rap tempo op. Vergeleken bij de andere delen is de spanningsboog in dit deel groter omdat het plot beter uitgewerkt is. Toch is het jammer dat het in eerste instantie onduidelijk is waarom de slag om Carthena zo belangrijk is. Dit had meer uitgewerkt mogen worden. Doordat er wederom niet veel diepgang in de situaties zit, is het of je alles in vogelvlucht meemaakt. Toch wordt naarmate het verhaal vordert, de liefde tussen Karathan en Nihr verder uitgediept. Het lijkt hierbij of Aïn met zijn doel naar de achtergrond verdwijnt en de liefde tussen de elf en mensenvrouw belangrijker wordt. Misschien is het juist door de uitdieping van deze relatie dat dit de lezer juist aangrijpt.

In dit deel ontwikkeld Aïn zich langzaamaan tot een ware koning. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid, ondanks zijn pijnlijke hart door het verlies van zijn geliefde in het voorgaande deel. Tijdens de reis van Aïn naar Kristaleiland wordt zijn leger groter. Ook in dit deel zie je hoe gezworen vijanden snel aan dezelfde zijde ten strijde trekken. Oude bekenden komen elkaar tegen en verhalen moeten verteld worden. Soms tot vervelens toe. Maar dat maakt de beter uitgewerkte verhaallijn goed waardoor je toch minder snel geneigd ben het boek weg te leggen dan bij de voorgaande delen.

Nèhmoura’s schrijfstijl is plezierig om te lezen en de dialogen zijn levendiger geworden en zitten beter in elkaar dan in de voorgaande delen. Toch zou uitdieping van situaties en minder wisseling van perspectief rustiger lezen en de lezer meer betrekken bij het verhaal. Een band met de personages wordt niet gelegd, tot de liefde tussen Karathan en Nihr uitgebreider wordt beschreven.

Kristalmagiër is het derde boek in de Kronieken van Ulriach de Waanzinnige van Nèhmoura. Ook hier geldt weer dat het lezen van de voorgaande delen Aïn, Dood van een Halfling en Drakenruiter een beter leesbare Kristalmagiër geeft. Dit goede derde deel belooft heel wat voor het volgende deel in deze serie.
(Marieke Pallada)

Untitled-4
Kristalmagiër
Atalanta Nèhmoura
Pagina’s: 320
Leeftijd: vanaf 12 jaar
ISBN: 978-94608-6050-8
Uitgeverij: Books of Fantasy
Boek prijs: € 16,95
Eboek prijs: € —-

Leave a Comment