Gastblog | Eveline Broekhuizen – Gebruik je zesde zintuig

Als ik denk aan een ultieme schrijftip, vliegen de clichés me al gauw om de oren. Show, don’t tell; kill your darlings; schrijven is herschrijven; bouw de spanning op. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Description Een advies over hoe je goed schrijft, begint bij wat ik goede literatuur vind. En dat is altijd een heikel punt. Wat ik mooi vind aan verhalen en boeken, aan lezen, is dat een verhaal een eigen leven gaat leiden. Ik wil een boek in getrokken worden, meeleven met de personages. Ik wil dat het verhaal tot leven komt terwijl ik het lees.

Zodra de laatste versie van een verhaal eenmaal geschreven is, moet de auteur het loslaten en is het aan de lezer om er beelden bij te bedenken en betekenis aan te geven. Dat is ook het mooie van literatuur: één boek is voor geen twee mensen hetzelfde.

Als twee mensen één verhaal lezen, bekijken ze dat allebei vanuit hun eigen perspectief. Een liefdesverhaal over een jonge prinses die in één klap valt voor een oudere koning die net weduwnaar is geworden, zal door een verliefd meisje verslonden worden als een romantisch sprookje, terwijl een pas gescheiden vrouw wier ex-man ervandoor is gegaan met een jong ding, zal denken: dat kan nooit goed gaan, wacht maar, dit verhaal loopt vast slecht af. Het uiterlijk van de personages, het kasteel en het dorp waar het verhaal zich afspeelt; beide lezers zullen er in hun hoofd een ander beeld van hebben. (Daarom is het vaak ook zo lastig om een boek goed te verfilmen.)

moviesHoe krijg je het voor elkaar dat een lezer een verhaal ingetrokken wordt, dat hij of zij de setting voor zich ziet en meeleeft met de personages? Gebruik hiervoor alle zintuigen. Show, don’t tell is niet genoeg. Laat me de geuren van de stad ruiken, de kleuren van de lucht zien, de kilte van het gure weer voelen, de smaak van bloed proeven en de voetstappen van een achtervolger horen.

En als schrijver kun je ook gebruikmaken van je zesde zintuig. Jij kunt namelijk gedachtelezen. Vertel niet alleen wat er gebeurt, maar ook wat dit bij je personage(s) teweegbrengt. Wat gaat er in hen om? Wat zijn hun twijfels, afwegingen, onzekerheden? Wat zijn hun dromen, waar hopen ze op? Dit maakt je personages menselijk.

Zorg ervoor dat je verhaal niet op een afstand blijft, maar je lezer bereikt. Kruip onder de huid van de lezer; laat hem sidderen van angst en dan weer ademloos genieten. Zo breng je je verhaal tot leven en zal het uiteindelijk zijn eigen leven leiden.

IMG_5403Eveline Broekhuizen is freelance redacteur, tekstschrijver en corrector. Via haar eigen bedrijf Elibro Tekst & Redactie kunnen schrijvers en uitgeverijen haar inhuren om manuscripten te beoordelen, redigeren of corrigeren. Zie voor meer informatie: www.elibrotekstenredactie.com en volg Eveline via Facebook, Twitter en http://elibroblogt.wordpress.com.

Jullie kennen Eveline waarschijnlijk als het gezicht van WBfantasy, de fantasyimprint van Uitgeverij Wereldbibliotheek. Door op Facebook en Twitter te vertellen wat er allemaal bij het uitgeven van fantasyboeken kwam kijken, heeft ze veel lezers bij de uitgeverij betrokken. Ook hield ze zich als uitgeefassistent bezig met de beoordeling van manuscripten en te vertalen titels.

Logo Elibro

Leave a Comment