Interview | Leander Hanssen: “Fantasy, geen flauw afkooksel van de realiteit”

World building, bijna alle fantasy-schrijvers krijgen er mee te maken. Sommigen meer dan anderen. Sommigen schieten er in door en anderen gaan weer niet verder dan het maken van een kleine verandering in de huidige maatschappij. Leander Hanssen schreef vier boeken over de Bajka en stak heel veel tijd in het bedenken van de wereld waarin de Bajka leven. “Ik vind dat je, als je zo’n volkje verzint, helemaal van nul moet beginnen.”

Bajka, wat zijn dat eigenlijk? En hoe ben je op het idee gekomen van de Bajka?
De Bajka zijn twintig centimeter hoge wezens, die in het land Podzagoera wonen, ergens in Oost-Europa, in tunnels onder de grond. Het is een natuurvolkje. Ze zijn vreedzaam, eten geen vlees en kunnen met elkaar over grote afstanden communiceren via een “maanspiegel”, een instrument dat gebruik maakt van het maanlicht.
Het idee van de Bajka kwam van de tekenaar Caryl Strzelecki. Hij wist dat ik een kinderboek wilde schrijven, en vroeg mij in december 2002 om eens langs te komen. Hij had ideeën over en tekeningen gemaakt van een sprookjesvolkje dat de Bajka heette, en een professor die onderzoek deed naar dit volkje. Een week na dit bezoek begon ik een verhaal uit te denken en te schrijven, in nauwe samenwerking met Caryl Strzelecki.

Hoe heb je die wereld bedacht?
De wereld van de Bajka heb ik gaandeweg geconstrueerd tijdens het schrijven van de vier Bajkaboeken. Het feit dat de centrale figuur in het verhaal een professor is, die een onderzoek doet naar dit volkje, gaf mij de mogelijkheid om een wetenschappelijke basis aan mijn fantasie te geven. De man is professor in de “parantropologie” (samenvoeging is van de woorden “para” en “antropologie – naar analogie van de “parapsychologie).
Uiteraard kruipt daar tijd in. Daarom wordt er in de eerste twee boeken van de cyclus nog veel in het ongewisse gelaten. De actie speelt zich voornamelijk af in de wereld van de mensen, waar af en toe een Bajkapersonage in optreedt. Pas in het derde boek ‘De Bajkakoning’ verplaats ik de handeling naar de ondergrondse wereld van de Bajka zelf. Pas op dat ogenblik vond ik dat ik genoeg wist om mij thuis te voelen in de Bajkamaatschappij.

Hoe lang ben je daar mee bezig geweest? En waar begin je?
Ik ben er nog steeds mee bezig. Bij elk verhaal dat ik schrijf moet ik nieuwe elementen uit de Bajkawereld verzinnen die er authenticiteit moeten aangeven. Ik ben nu bezig aan een vijfde boek, waarin ik nog steeds nieuwe elementen verwerk.
En waar begin je? Tja, je moet eerst een principe hebben: een natuurvolkje, dat onder de grond leeft, alleen ’s nachts buitenkomt, en in vrede wil leven. Dat is het beginsel. Van daaruit moet je met een ijzeren consequentie en logica verder werken.

Hoeveel details heb je hierin verwerkt? Hoe belangrijk is zo’n echt unieke wereld voor je tijdens het schrijven?
Ik wilde vooral dat dit volkje authentiek overkwam. Je schrijft altijd het best over dingen die je kent en begrijpt. Alleen op die manier kun je de lezer ook boeien.
Ik vind dus ook dat je, als je zo’n volkje verzint, helemaal van nul moet beginnen. Anders bestaat het gevaar dat je een flauw afkooksel gaat maken van je eigen maatschappij. Zo is bijvoorbeeld de wereld van de tovenaars uit de Harry Potter-boeken niet wezenlijk verschillend van die van de ‘Dreuzels’. De tovenaars drinken dezelfde thee, maar gebruiken hun toverstok om die te maken. Ze hebben ministeries, kostscholen, gebruiken en gewoonten die zo Brits zijn als J.K. Rowling. In feite verschillen ze alleen van de mensen door hun toverkracht.
Ik doe geen afbreuk aan deze boeken, maar het is niet iets wat ik wil doen. Ik wilde een kleine, geïsoleerde maatschappij ontwerpen, die zich ontwikkeld heeft volgens eigen wetmatigheden.
Alles in deze wereld moet kloppen. Als de Bajka in vriendschap omgaan met de dieren, is het logisch dat ze vegetariër zijn. Als het land strenge winters kent, die meer dan een half jaar duren, moeten de Bajka in de zomer een wintervoorraad aanleggen. Dus hebben ze opslagplaatsen nodig en technieken om voedsel te bewaren. Aangezien ze vooral ’s nachts leven, of in tunnels, moeten hun zintuigen toegespitst zijn op leven in het donker. Bij de Bajka betekent dit vooral dat hun reukorgaan heel sterk ontwikkeld is. Dat heeft gevolgen op cultureel vlak: zij houden bijvoorbeeld “geurspelen”, een vorm van vertellen waarbij op een kunstige manier met geuren wordt omgesprongen.
Ook hun sociaal leven verloopt heel anders dan het onze. Ze komen alleen ’s nachts buiten, dus de maan betekent voor hen veel meer dan de zon. Hun tijdrekening baseert zich dan ook op de maankalender. Hun god is geen persoonlijke god, zoals bij ons, maar een natuurelement: de maan (vergelijkbaar met de zonnecultus van de Inca’s). Al hun feesten en rituelen zijn hierop gebaseerd.
De Bajka hebben ook hun eigen industrie. Ze hebben onbreekbaar glas ontwikkeld dat ze gebruiken voor het vervaardigen van een ‘luchtbeltrommel’, een onderwaterboot waarmee ze wieren opvissen. Ze verlichten hun tunnels met ‘rode gloeistenen’ (stenen die ze overdag in de zon leggen, die licht kunnen opslaan en dat in het donker uitstralen) . Ze hebben eigen muziekinstrumenten. Ze hebben geen schrift maar kunnen herinneringen opslaan in zo genaamde ‘spiegelboeken’. Ze hebben een systeem van lenzen, waarmee zonne-energie omgezet wordt in warmte. Enzovoort, enzovoort.

De wereld van de Bajka is dus vrij uniek, of niet?
Het is natuurlijk makkelijker als je alle elementen in je verzonnen wereld kunt verklaren door toverkracht. Toverkracht is per definitie iets wat geen verklaring behoeft, het is de macht om tegen de wetten van de natuur in te gaan. Maar in de Bajkawereld komt geen toverkracht voor. Het enige magische element is de maanspiegel, en de werking daarvan wordt al in het eerste hoofdstuk van de cyclus wetenschappelijk verklaard door de professor (‘volgens mij door inductie van psychotherme lichtpartikels’).
Dat is misschien wel het unieke van deze ‘fantasy’. Ik moet alles zelf opnieuw bedenken zonder af te wijken van de natuurwetten. Belangrijk is daarbij dat je alles in vraag stelt. Hoe trouwen de Bajka? Wat gebeurt er met hen na de dood? Hoe zorgen ze ervoor dat hun tunnels niet onder water lopen als het regent? Wat gebeurt er als de koning sterft? Voeren ze ook handel? Hebben ze geld? Hoe meten ze tijd en afstand?
Duizenden dingen die je in het oog moet houden bij het schrijven. Wat mij daarbij erg veel geholpen heeft, is lezingen geven aan kinderen. Kinderen stellen zoveel vragen, dat je constant nieuwe oplossingen moet bedenken. Het blijft dus een uitdaging.

Alle afbeeldingen © Caryl Strzelecki & Leander Hanssen

Red-de-Bajka.be

Caryl Strzelecki & Leander Hanssen

1 Comment

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Mel Hartman, Fantasy boeken. Fantasy boeken said: Fantasy, geen flauw afkooksel van de realiteit http://www.fantasyboeken.org/?p=611 […]

Leave a Comment