Achtergrond | Thomas Malory

Als je een boekwinkel binnen stapt en naar de fantasyhoek loopt, vliegen de namen van schrijvers je om de oren. Tolkien verklaart zichzelf, maar dan die ene Tad en drie Terry’s, een Raymond en een Robert, een Juliet en een Janny en ál die anderen… Hoe vind je daar een schrijver die bij je past? Fantasyboeken.org helpt je graag bij die keuze. In deze reeks komen schrijvers en schrijfsters voorbij die de moeite waard zijn om te lezen én iets betekent hebben voor de fantasywereld.

maloryWie Koning Arthur zegt, zegt Thomas Malory. De verhalencyclus Le Morte d’Arthur is met afstand de meest complete en met vermaarde verzameling van Arthurverhalen in de Engelse taal, en is van inspiratie geweest voor vrijwel alle Arthurverhalen nadien. De auteur werd rond 1400 geboren in Wales of Warwickshire, en er is onzekerheid over wie hij nou werkelijk was. Wat wel zeker is, is dat hij een ridder was – zo blijkt uit de slotregels van alle delen van Le Morte d’Arthur – en dat hij van edele afkomst moet zijn geweest, aangezien hij doorwrochte kennis van de Franse taal moet hebben gehad om Le Morte d’Arthur te hebben kunnen schrijven. De meest plausibele kandidaat voor het auteurschap was Thomas Malory van Newbold Revel, en hij leefde een meer dan bewogen bestaan.

Deze Sir Thomas Malory van Warwickshire was de zoon van Sir John Malory van Winwick en Lady Phillipa Malory, vrouwe van Newbold. In 1441 was hij reeds geridderd – wanneer dat precies gebeurd was en waar hij zijn titel aan verdiend had, is onbekend, al zijn er vermoedens dat hij die verdiende met zijn deelname aan de verdediging van Calais, rond 1430. Hij werd professioneel soldaat onder de Hertog van Warwick, die het huis van York diende tijdens de Rozenoorlogen – de strijd om de Engelse troon die pas beslecht werd met het huwelijk van Elisabeth van York met Henry Tudor in 1483.
In 1443 werd hij beschuldigd van het aanvallen, kidnappen en bestelen van een zeker Thomas Smythe, samen met ene Eustace Barnaby. Op deze beschuldiging volgden geen consequenties, en Thomas Malory huwde in datzelfde jaar met Elizabeth Walsh, met wie hij tenminste één zoon kreeg: Robert genaamd. Ook in dat jaar werd hij lid van het Parlement en kreeg hij een positie in de Koninklijke Commissie, die zich bezig hield met het bieden van financiële hulp aan arme dorpen en steden in Warwickshire. Het ging Sir Thomas duidelijk voor de wind.

the-lady-of-the-lake-telleth-arthur-of-the-sword-excaliburIn 1450 begon echter een andere wind te waaien: in dat jaar werd hij in mei, juni en augustus beschuldigd van diverse misdaden, zoals het plannen van een nederlaag voor de Hertog van Buckingham, het bestelen van diverse lieden in Monks Kirby en de verkrachting van een dame in dezelfde contreien. In 1451 alleen al zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor het plegen van meer dan 100 gewelddadige overvallen. Hij werd opgepakt en enige tijd vastgehouden in een kasteel, waaruit hij wist te ontsnappen door de slotgracht over te zwemmen. Veel van Malory’s acties waren gericht tegen de Hertog van Buckingham of diens volgers: Malory’s voormalige heer, de Hertog van Warwick, en Buckingham waren gedoodverfde vijanden. Tussen 1451 en 1461 zat hij diverse malen gevangen in diverse gevangenissen, en er werd een recordbeloning van duizend pond voor hem uitgeloofd nadat hij weer eens ontsnapt was.

In 1462 sprak koning Edward IV hem vrij en gedurende enkele jaren leefde hij een relatief rustig bestaan op het landgoed van zijn zoon Robert. In 1468 werd hij opnieuw gearresteerd, nu omdat hij met de nieuwe Hertog van Warwick had samengesmeed om Edward IV af te zetten. Hij werd ruim 18 maanden gevangen gezet en – uniek in de geschiedenis van Engeland – tot tweemaal toe gepasseerd tijdens een generaal pardon. Uiteindelijk werd hij vrijgelaten en stierf ongeveer een jaar later, in 1471.

Aangenomen wordt dat Malory Le Morte d’Arthur schreef tussen 1450 en 1470, en met name terwijl hij in gevangenschap verbleef. Het werk werd vervolgens gedrukt door William Caxton – die bekend staat als de eerste Engelse drukker – in 1485. Van deze originele druk zijn nog twee exemplaren overgeleverd. In 1934 werd het Winchester Manuscript ontdekt, vernoemd naar de bibliotheek van Winchester College waar het zich bevond, en daaruit bleek dat Caxton nogal vrij met Malory’s tekst was omgesprongen: zo had de oorspronkelijke acht delen opgesplitst in 21 hoofdstukken. Latere drukken van Malory’s werk zijn tegenwoordig vrijwel allemaal gebaseerd op dit Winchester Manuscript.

Malory’s verdienste is niet dat hij nieuwe verhalen schreef, maar eerder dat hij de bekende king arthur and excalibur and incoronationArthurverhalen – voornamelijk dertiende eeuws Frans proza en enkele Middel-Engelse verhalen – vertaalde en hertaalde en tot een coherent geheel maakte. Het werk – dat met 507 hoofdstukken het meest omvattende Arthurverhaal van allemaal is – is van grote invloed geweest op schrijvers als J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling, Neil Gaiman en vrijwel iedereen die ooit een boek over Koning Arthur geschreven heeft.
(Rianne Werring)

Leave a Comment