Recensie | Blake Charlton – De Taal der Spreuken

De Taal der Spreuken is het debuut van Blake Charlton, derdejaars student aan Stanford Medical School.
Charlton overwon een ernstige vorm van dyslexie. Bij het creëren van zijn hoofdpersonage is hij dan ook dicht bij zichzelf gebleven: Nicodemus Kras vervult binnen de magische gemeenschap in Sterrenstee de rol van assistent van grootmagiër Shannon. Nicodemus is echter behept met een ernstige vorm van dyslexie, waardoor het vormen van ingewikkelde spreuken een hopeloze zaak is voor hem. Hoewel men ooit dacht dat hij de uitverkorene was in een profetie, is die hoop de bodem ingeslagen doordat magische teksten verward raken als hij ze aanraakt.
Dan wordt er een moord gepleegd. Nicodemus is een van de hoofdverdachten.

Het verhaal komt niet lekker op gang, ondanks dat de schrijver vanaf het begin met vaart allerlei gebeurtenissen over de lezer uitstort. Dat komt deels doordat Charlton de lezer overlaadt met verhandelingen over de ingenieuze, maar ingewikkelde vorm van magie. Er wordt door de personages heel wat uitgelegd, gedoceerd en overpeinsd om de benodigde uitleg in te passen in het verhaal en dat komt wat gekunsteld over.
Daarbij is Nicodemus een erg passief en niet bijster interessant hoofdpersonage.
Verder hebben de personages de gewoonte om hardop te reageren op hun eigen gedachtegangen, wat erg onnatuurlijk overkomt. In het algemeen zijn de dialogen niet heel scherp.

Charlton heeft een prachtige omgeving geschapen, Sterrenstee, vol eindeloze bibliotheken waar magische constructies, die spreukbeelden worden genoemd en die de meest bizarre vormen kunnen aannemen, allerlei werkzaamheden uitvoeren.
De relaties tussen de veelheid aan personages zijn goed uitgewerkt, vaak inclusief geschiedenis. Het verhaal is door de verschillende, soms tegengestelde gezichtspunten, interessanter dan de gemiddelde epische fantasy.
Er is een goede poging gedaan een gelaagd verhaal neer te zetten in een wereld waarin goed en kwaad voor de personages niet altijd even duidelijk te onderscheiden zijn. Dit streven verzandt echter in de lawine van opeenvolgende gebeurtenissen en de oppervlakkige beschouwingen van de personages over hun eigen plaats in het geheel.

Gelukkig wordt het verhaal sterker zodra Nicodemus beseft wat hij wil en zijn eigen doelen begint na te streven. Daardoor worden de interacties die hij met zijn omgeving aangaat ook als vanzelf boeiender. Vanaf dat moment wordt de lezer in sneltreinvaart langs de vele plotwendingen naar de climax geleid. In actiescènes is Charlton op zijn best en het slotakkoord is dan ook puur genieten.

Waarna nog een hoofdstuk volgt, dat min of meer een inleiding is naar het volgende deel, en dat het einde van het verhaal enigszins teniet deed.

De Taal der Spreuken is een vlot geschreven verhaal met originele elementen, dat wat tijd nodig heeft om op gang te komen, maar dan lekker leesvoer is.
(Adinda Volkers)


De Taal der Spreuken
Blake Charlton
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-245-3247-6

Leave a Comment