Recensie | Veringa, Minkman & Lucassen – In Opstand

9200000031841245Emma’s zus Sophia komt na een noodlottig ongeval om het leven en Emma is er stuk van. Als ze Sophia’s spullen wil opruimen, komt ze in diens rode jas een briefje tegen met daarop een boodschap. Emma gaat op zoek naar de betekenis van het mysterieuze briefje en ontdekt dat het aan de schaduwzijde van Neder-Germanië vele malen slechter is dan ze ooit had durven dromen. Ze maakt kennis met de Joodse Uria, lid van de verzetsbeweging De Ster, en zij vragen haar om de rol over te nemen die Sophia ooit voor hen vervulde.
Leia woonde tot haar tiende jaar met haar broer in Newexeter, bij haar ouders. Sindsdien is ze ‘volwassen’ en woont ze met vijftig andere jongeren in een landhuis in het bos. De leider van de groep, Sol, is alles behalve rechtvaardig en schijnt het niet zo nauw te nemen met de regels uit het Boek, waarop hun gemeenschap is gebaseerd. Leia gaat op onderzoek uit, steelt – min of meer per ongeluk – het Boek en slaat op de vlucht. En dan komt ze ook nog eens een Dwaas tegen, van de andere kant van de Muur.
Justa woont in een totalitaire Sector, waar de Ongeregistreerden van de Sectorbewoners gescheiden zijn en ongelijkheid in de wet is vastgelegd. Ze wordt opgeroepen om deel te nemen aan een Tribunaal, de enige plaats waar iedereen gelijk is. Justa wordt geacht zich te baseren op feiten en emoties buiten de deur te laten, maar dat is bijna onmogelijk aangezien de persoon die terecht staat niemand minder is dan Aron, die haar beste vriendin Irina vermoordde. Of is er meer aan de hand dan dat?

De bundel In Opstand kwam tot stand naar aanleiding van de Dystopia Schrijfwedstrijd van young-adults.nl en dat de drie dames goed en spannend kunnen schrijven, staat buiten kijf. Allen hanteren een open, licht beschrijvende stijl en alle verhalen zijn opgedeeld in korte hoofdstukken, zodat het een coherente bundel is geworden. De eigen stem bevindt zich in de details.

Van een opvallende stijl moeten ze het dus niet hebben, maar de drie verhalen vallen des te meer op door hun originele ideeën. Marieke Veringa wisselt tussen de personages Emma en Uria en geeft de gruwelen van het interneringskamp SITH weer door hen letterlijk en figuurlijk een ‘rol’ te geven. Tevens laat ze symboliek een rol spelen in haar verhaal – detailtechnisch bijzonder is de bijeenkomst in kasteel Midgard, waar de elite van Neder-Germanië samenkomt. Jen Minkman speelt met de manier waarop min of meer onschuldige verhalen een zwaardere en potentieel gevaarlijke betekenis kunnen krijgen als ze op de verkeerde manier geïnterpreteerd worden. En Lucassens Tribunaal doet qua dreiging en onrechtvaardigheid niet onder voor Kafka’s Het Process: voor de absurde rigiditeit van de bureaucratie doen recht en rede er niet toe – enkel de wreedheid van de macht.

Opvallend is dat alle drie de verhalen dystopia hebben verbonden met segregatie: in De Rode Boodschapper is het de scheiding tussen Ariërs en Joden, in Het Eiland tussen Dwazen en Ongelovigen en in Het Tribunaal tussen Sectorbewoners – dikwijls blank en blond – en de Ongeregistreerden met hun donkere uiterlijk. Het dystopische verhaal in deze bundel is er een van politiek, van geloofsovertuiging, en vooral van machtsmisbruik. Dat klinkt weinig positief, maar natuurlijk is ieder van de verhalen uiteindelijk hoopvol gestemd. Toch schuwen de drie schrijfsters de hardheid niet – seksueel en lichamelijk geweld, dood en onderdrukking worden in hun volle gruwelijkheid getoond en aan de kaak gesteld.

Ondanks de toegankelijke stijl is In Opstand geen gemakzuchtig leesvoer, maar een bundel die stemt tot nadenken. Behalve dat bieden de verhalen een prima kennismaking met wat de Nederlandse wereld aan nieuwe talenten biedt – en een interessante dwarsdoorsnede van wat vrouwelijke Nederlandse Young Adult-auteurs zoal verstaan onder een dystopische wereld.
(Rianne Werring)

Untitled-5
Titel: In Opstand
Auteur: Marieke Veringa, Jen Minkman en Lis Lucassen
240 pagina’s
Leeftijd 15 +
ISBN: 978-94920-9802-3
Uitgever: Storm Publishers
Boek prijs: € 14,95

1 Comment

  1. Marieke Veringa on December 1, 2014 at 22:46

    Bedankt voor de weldoordachtige, mooie woorden 🙂 Misschien dat de bundel een kleine waarschuwing kan zijn voor vergaande segregatie in de maatschappij. Vrij actueel, lijkt me 🙂

Leave a Comment