Recensie | Paul Evanby – De Vloedvormer

Het land Weltryck staat onder water. De zee stroomt steeds verder landinwaarts en heeft een onnatuurlijk verloop. Dit moet het werk zijn van de Vloedvormers van de Riindhru, het onderwatervolk. De defensie van Weltryck staat machteloos en schakelt de scrypturist Pyrgar in. Hij probeert het water te stoppen, met hulp van enkele oude bekenden: Mauric en Unylle, die ook ooit scrypturist waren, en de verbannen Vloedvormer Nishkigoh. Ondanks ieders inspanningen lijkt het er op dat de ontketende krachten niet meer te beheersen zijn.

De Vloedvormer, het tweede deel van de ‘Levend Zwart’-serie, heeft dezelfde structuur als deel één, De Scrypturist. In ieder hoofdstuk wordt een ander personage gevolgd, waardoor je als lezer soms even terug moet bladeren om de verhaallijn op te pakken. Qua inhoud hebben beide boeken ook overeenkomsten. Opnieuw treffen we een hoofdpersoon, die stoïcijns de ergste dingen ondergaat. En opnieuw heeft die hoofdpersoon ergens last van: in deel 1 worstelt Mauric met een schouderwond, nu ondervindt Pyrgar hinder van een Sluimerende Droom. Tenslotte moet in beide boeken een immense ramp worden afgewend, te midden van een achtervolging die over iets anders gaat. Hoewel Paul Evanby er nu mee wegkomt, brengt hij in het verwachte derde deel hopelijk wat meer variatie aan.

Als geheel leest De Vloedvormer prettiger dan De Scrypturist.. Dit komt vooral omdat de Riindhru dit keer een grotere rol spelen. Zodra het over dit volk gaat verandert Evanby’s schrijfstijl: zijn gedetailleerde, wat stroeve zinnen maken plaats voor vloeiende impressies die meer tot de verbeelding spreken. Erg mooi vertelt hij hoe de riindhru de zee in beweging brengen, en hoe hun emoties in gekleurde slierten om hun hoofden hangen. Vergeleken met deze kleurrijke wezens zijn Evanby’s menselijke hoofdpersonages vrij saai. Ze handelen voortdurend, maar tonen nauwelijks gevoel. Wat niet helpt is dat veel mensen in De Vloedvormer onder invloed van iets staan (een waan, een besmetting, een gewist geheugen). Ze reageren daardoor zo vlak op heftige gebeurtenissen dat het ten koste gaat van de spanning. We missen een warmbloedig, heethoofdig personage. Aan het eind duikt zo iemand op – maar dan is het al te laat.

Evanby heeft wederom laten zien dat hij moeiteloos twee samenlevingen en een virtuele wereld kan neerzetten, en met elkaar verweven. Zijn personages komen wat minder goed uit de verf. Hopelijk verrast Evanby ons in deel drie met enkele opvallende karakters.
(Eva Laiste)


De Vloedvormer
Paul Evanby
Prijs: €19,95
ISBN: 978-90-225-5508-8

Leave a Comment