Recensie | Karen Miller – De Magiër Ontwaakt

Er wordt ontdekt dat de hele koninklijke familie, behalve prins Gar, is omgekomen bij een ongeluk. De prins, die aan het eind van De Onschuldige Magiër zo plots van magie is voorzien, wordt nu gekroond. De magie blijkt echter van korte duur. Wanneer koning Gar en Asher dit ontdekken, beseffen ze dat Gars positie in gevaar komt. Het koninkrijk Lur wordt immers van oudsher beschermd met weermagie, en het is de vorst die dit geacht wordt te doen. De oplossing lijkt gevonden wanneer Asher ontdekt dat hij weermagie beheerst. Maar Asher is een Olken, en geen Doraan, en als een Olken magie gebruikt kan dit hem zijn hoofd kosten.

Traditionele elementen
De Onschuldige Magiër wordt gekenmerkt door een goed evenwicht tussen nieuwe en traditionele elementen. De thematiek van goed tegen kwaad is aanwezig, maar de commotie en de intriges rond Asher staan centraal. In De Magiër Ontwaakt komt de traditionele strijd op de voorgrond en worden de intriges en commotie enkel gebruikt als voortstuwing van de plot. Het is enkel een versiering, niet als iets dat op zichzelf zou kunnen staan. Er zullen ongetwijfeld lezers zijn die dit jammer vinden. Nu blijft er een verhaal over dat slechts een herkauwing van het bekende is.

De weg der geloofwaardigheid
In De Magiër Ontwaakt heeft Karen Miller er eindelijk voor gekozen om de weg der geloofwaardigheid te bewandelen. Vooral Ashers gedrag, en de manier waarop anderen op hem reageren, zijn in dit deel een stuk aannemelijker. In De Onschuldige Magiër was Asher vaak extreem bot, wat door iedereen werd geaccepteerd. Nu wordt hij op de juiste momenten de mond gesnoerd en zijn de interacties in het algemeen geloofwaardiger.

Een plot met verrassingen
Hoewel het verhaal in grote lijnen vrij voorspelbaar is, weet Miller wel onverwachte twists in de plot te verweven door middel van kleine, soms triviale elementen. Dit geeft enige vorm van vermaak en ze dragen ook bij aan de spanning richting de ontknoping. Toch zal iedereen, die een aantal epische fantasyboeken heeft gelezen, kunnen voorspellen hoe dit verhaal afloopt. Maar de kleine verrassingen maken wel dat het verhaal leeft en lezers zal aanspreken.
Miller sluit het tweeluik Koningmaker Koningbreker af met een epiloog die de lezer raakt. Niet zozeer dat ze je aan het huilen krijgt, maar de manier waarop ze de dingen beschrijft is treffend en zorgt voor een mooi en afgerond verhaal.

Een tussendoortje
Het boek is leuk om te lezen, mede omdat het verhaal geloofwaardiger is dan het eerste deel. Er zitten kleine, verrassende uitschieters in het voorspelbare plot. Daardoor weet het boek de lezer wel te vermaken. De slotconclusie is dan ook snel gemaakt. De Magiër Ontwaakt voegt niet veel toe aan wat er al geschreven is, maar is wel leuk als tussendoortje.
(Yarrid Dhooghe)


De magiër ontwaakt
Karen Miller
Prijs: € 17,95
ISBN: 978-90-245-9825-0

Leave a Comment