Recensie | Jennifer Fallon – Wolfsblad (Eerste kroniek: Marla Wolfsblad)

De hoogprins van het rijk Hyrthia, Lernen Wolfsblad, is meer bezig met perverse spelletjes met zijn slaven dan met het besturen van zijn land. Lernen zal, gezien zijn perverse genoegens, naar alle waarschijnlijkheid nooit een erfgenaam krijgen die de troon kan overnemen. Om te voorkomen dat een ander familielid de troon zal overnemen wordt het 15-jarige zusje van de hoogprins, Marla Wolfsblad, uitgehuwelijkt aan koning Hablet van het naastgelegen land Fardohnya. Niet iedereen vindt dit echter een goed idee, vooral de jonge Marla niet. Door een omweg, en met hulp van haar slaaf, dwerg Elezaar, weet ze het huwelijk te voorkomen en met een andere krijgsheer, heer Laran Krakenschild, te trouwen. Koning Hablet is nu echter boos, en zo’n machtige en rijke man als hij heeft de juiste middelen om zich te wreken…

Elezaar leert Marla alles over politiek en macht. Vertrouw niemand behalve jezelf, dat is Elezaars belangrijkste regel. Marla groeit van een jong en naïef meisje in enkele jaren uit tot machtige vrouw die zich niet laat leiden door de heersende mannenpolitiek. Deze ontwikkeling start op de eerste pagina’s en gaat door tot het einde van het boek. Hiermee krijg je een mooi beeld van Marla’s leven, en hoe zij in relatief korte tijd zo kan veranderen. Behalve het leven van Marla bevat het boek nog tal van andere verhaallijnen, enkele belangrijker dan anderen. Uiteindelijk leiden al deze lijnen, met een aantal verrassende wendingen, toch nog terug naar Marla’s leven.

Echte actiescènes bevat het boek weinig; het zijn voornamelijk de dialogen die het boek leiden. Dat is absoluut niet storend, de dialogen zijn op een natuurlijke manier geschreven, en geen enkel gesprek maakt een geforceerde indruk. Als lange dialogen en uitgebreide politieke kwesties je echter niet liggen, kan het boek best pittig en soms wat langdradig zijn. Beschrijvingen van personen en landschappen vind je vrijwel nergens in het boek terug, wat je als lezer de kans geeft zelf een beeld van de omgeving en personages te vormen en wat Wolfsblad lekker luchtig houdt.
(Mascha Claessens)


Wolfsblad (Eerste kroniek: Marla Wolfsblad)
Jennifer Fallon
Prijs: €19,95
ISBN: 978-90-245-3197-4

Leave a Comment