Recensie I Ludo Noens – Paranormale heiligen

Wie aan heiligen denkt, komt meestal niet veel verder dan Jezus, Maria en Jozef. Sommigen kunnen er meer opnoemen dan anderen, maar heiligen zijn niet erg gebruikelijk in protestants Nederland.

Daarom noemt Ludo Noens een aantal van die heiligen in zijn non-fictie boek: Paranormale Heiligen. In elk hoofdstuk omschrijft hij de levensloop van een heilige en gaat in op de vele paranormale verschijnselen die hen omringen. Daarbij kijkt hij ook vaak naar hedendaagse ‘wonderen’ en wetenschappelijke verklaringen ervoor. Op deze manier hoopt hij een nieuw licht te werpen op de levens van deze heiligen. Vaststaat dat een ‘heilige’ het tijdens zijn of haar leven niet makkelijk had en zelfs door zijn eigen omgeving vaak voor gek werd verklaard.

Een minpunt van dit boek is de inleiding. Noens gebruikt hier hoogdravende taal en moeilijk leesbare bewoordingen. Filosofie, verschillende wetenschappers en parapsychologen komen langs, zonder dat het echt duidelijk wordt wat Noens hier precies mee wil zeggen. Dit eerste hoofdstuk kan vele lezers afschrikken en dit boek meteen laten neerleggen. Dat is zonde, want wanneer de hoofdstukken over de verschillende heiligen beginnen, laat hij zien dat hij over een fijne schrijfstijl bezit. Hier laat hij de hoogdravende toon varen en verhaalt hij met leuke anekdotes over de levens van deze wonderdoeners. Een gemeenschappelijk onderdeel is, is dat ze vaak ziekelijk zijn of bereid zijn te lijden voor hun geloof en daar gaan ze erg ver in. Ze krijgen voorspellende visioenen en dromen over de toekomst en doen alles om God en de mensheid te dienen. Tijdens deze hoofdstukken komen ook ‘verklaringen’ van de vele verschijnselen aan bod. Catherina van Sienna vergelijkt hij met de Azteken, Hildegard von Bingen zou haar visioenen te danken hebben aan migraine en verdovende paddenstoelen, Don Bosco kon iemand tot ‘leven wekken’ omdat die persoon ‘schijndood’ was en Vianney at beschimmelde aardappels.

Noens vergelijkt de ‘magische wonderen’ met hedendaagse ‘spirituele’ gebeurtenissen en de  paranormale vermogens van Yogi’s, Soefi’s en Tibetaanse monniken. Daarnaast gaat hij ook uitgebreid in op ‘bijnadoodervaringen’. Noens schijnt zo een heel ander licht op deze heiligen. Toch neemt hij niet echt een standpunt in. Aan de ene kant geeft hij genoeg verklaringen om de heiligen weg te zetten als hallucinerende goochelaars, aan de andere kant lijkt hij ook op te komen voor hun devotie en vermogens. Het is niet altijd even duidelijk wat hij wil zeggen met de vele vergelijkingen en verhalen. Toch zijn de meeste verhalen wel vermakelijk, vooral voor mensen die interesse in het onderwerp hebben.
(Cathinca van Sprundel)


Paranormale Heiligen
Ludo Noens
Prijs: 14,95
ISBN: 978-94-90-76-7006

Leave a Comment