Recensie | Michael Peinkofer – De tovenaar. De eerste slag.

Aardwereld staat aan de vooravond van een oorlog. De Duisterelf is terug. Drie jonge tovenaars – twee elfen, Alannah en Aldur, en een mens, Granock – moeten op zoek naar de duistere tovenaar Margok en stuiten hierbij op een verborgen beschaving, terwijl hun vriendschap meer dan eens getest wordt.

Peinkofer weet in dit verhaal een hele eigen wereld te schetsen die een goede setting biedt voor epische fantasy. Een van de hoofdpersonages is Granock, de eerste mens die bij de tovenaars is toegelaten. Vanuit Granock leert de lezer dan ook de eigenaardigheden van de elfen kennen en is het boek toegankelijk.

De verdeeldheid, die zowel Granock als de andere personages overal tegenkomen, is goed neergezet. Het anders handelen door bedreigingen komt ook duidelijk naar voren.

Helaas is de auteur soms ook te duidelijk. Informatie die al gezien de context en de manier van reageren helder is, wordt nog eens letterlijk in de beschrijving herhaald. Ook kan de lezer zelf nooit bepalen hoe iets gezegd wordt, bij elke ‘zei’ hoort een bijwoord. Verder verstrekt Peinkofer informatie die overduidelijk enkel voor de lezer bedoelt is. Twee personages herhalen gegevens die ze allebei al kennen (“As you know, Bob”), waardoor het verhaal op sommige plaatsen ongeloofwaardig aandoet. Ook kiest de auteur voor lange dialogen, terwijl het daar noch de tijd noch de plaats voor is.

Door deze zaken wordt de opgebouwde spanning soms dan ook teniet gedaan en vaak onderbroken. Het begin is zeer traag, maar later komt de spanning er meer in, mits je scannend gaat lezen en de dubbele informatie overslaat.

De logica is soms ver te zoeken in het boek. Als mens noem je een duistere soortgenoot ook geen duistermens. Hooguit een andere soort zou die benaming gebruiken. Het lijkt dus raar dat de elfen Margok de Duisterelf noemen.

In de vertaling vallen diverse fouten op. Het varieert van een verkeerd neergezet aanhalingsteken of een extra punt tot een missende woord waardoor de zin ongrammaticaal wordt. Ook wordt er vaak – daar waar meer opties mogelijk zijn – juist het woord gekozen dat niet goed bij de sfeer of bij de rest van het register past. Hierdoor voegt het taalgebruik niets toe aan het verhaal en doet het er soms zelfs afbreuk aan.

De tovenaar kent dus een eigen wereld en een duidelijk conflict, helaas laat de uitwerking te wensen over.
(Saskia van Oostenrijk)


De Tovenaar. De Eerste Slag.
Michael Peinkofer
Prijs: €22,50
ISBN: 978-90-225-5896-6

Leave a Comment