Nieuws | Deadline Fantastels komt eraan: drie vragen aan Anaïd Haen

De jaarlijkse deadline voor schrijfwedstrijd Fantastels zal in menig schrijversagenda niet ontbreken: aspirerende deelnemers kunnen hun inzendingen nog tot 31 oktober laten meedingen. Behalve dat er geldprijzen, trofeeën en certificaten zijn te winnen, staat het juryrapport bij Fantastels centraal. Er wordt dan ook ieder jaar veel aandacht besteed aan het geven van opbouwende kritiek aan de schrijvers.

Wat is er aan Fantastels veranderd ten opzichte van vorige jaargangen?
Niet veel. Wat goed is, moet je goed houden. Het doel is en blijft mensen helpen goede verhalen te schrijven, zodat er meer verhalen verschijnen en er meer te lezen valt.

Behalve enkele ouwe rotten in het juryvak zijn er dit jaar ook nieuwe gezichten onder de juryleden te vinden. Wat is het belangrijkste advies dat de juryleden mee krijgen zodra ze die stapel aan verhalen ontvangen?
Blijf bij jezelf. Het ene jurylid is het andere niet en ieder heeft zo zijn eigen specialisme. Het is heel belangrijk dat juryleden vanuit zichzelf een verhaal beoordelen. Ik let bij de samenstelling van de jury op die diversiteit. Daarmee kunnen er tegenstrijdige dingen in een juryrapport komen, maar dat ben ik me heel erg bewust. Het is aan de auteur eruit te pikken wat het beste aansluit bij zijn/haar eigen visie op de verhalen.

Wat zou je als tip aan deelnemers willen geven die hun werk nog niet ingestuurd hebben?
Doorschrijven! Het kan makkelijk nog. De tips die wekelijks op Fantasywereld zijn verschenen, kunnen ook allemaal op één dag worden gevolgd. De woordenlimiet van Fantastels is geen woordenplicht, dus staar je daar niet blind op en schrijf gewoon een verhaal.

Leave a Comment