Gastblog | Patrick Brannigan – Ragnarok

Historici hebben zich altijd verbaasd over de Vikingen. Het ijzer van hun wapens was inferieur, ze kenden geen superieure krijgstechnieken en ze waren veelal in de minderheid. Toch jaagden ze in de 8e tot de 12e eeuw heel Europa de stuipen op het lijf. Wat was hun geheim?

Vikings1Er was niets geheimzinnigs aan: de Vikingen waren onbevreesd voor de dood. Als een Vikingkrijger dapper vocht en stierf in de strijd, dan geloofde hij dat hij door de Walkuren naar Walhalla gebracht werd, waar hij tot het einde der tijden kon feestvieren met de goden.

Moed
Tegenwoordig ben je al ‘moedig’ als je een kat uit een boom redt. Bij de Vikingen was je pas moedig als je doodsverachting toonde: als je doorvocht tot het einde, ondanks de onafwendbaarheid van je noodlot. Ook de uitverkoren krijgers die in Walhalla feestvierden, beseften dat uiteindelijk de eindstrijd zou uitbreken: de godenkrijg, Ragnarok, waarin de hele wereld verwoest zou worden. Ondanks de zekerheid van hun noodlot zouden de dapperen na het klinken van de Gjallarhoorn grimmig uit de poorten van Asgaard marcheren, hun doem tegemoet.

Levenswijsheid
Deze koppige moed heeft me altijd gefascineerd. Niet alleen omdat het me veel meer aansprak dan de brave lijdzaamheid van het Christendom, maar ook vanwege de levenswijsheid die ons door de eeuwen heen wordt aangereikt: ondanks je noodlot, ondanks de zekerheid van de naderende dood moet je blijven vechten. Vechten voor wat jij denkt dat juist is. Vechten voor het leven, tegen het Niets van verwoesting en dood. Et voilà, het centrale thema van een nieuwe roman drong zich aan mij op. Maar hoe kan ik dit oeroude thema koppelen aan een actualiteit die mijn lezers zal fascineren?

RagnarokHet einde der tijden
Net als George Orwell probeer ik mijn ogen open te houden voor de waarheid. Ik probeer door het gebral, de leugens, de oppervlakkigheid en de dogma’s heen te prikken. En het is niet fraai wat ik zie. Er is veel haat, onenigheid en oorlog om ons heen; na twintig jaar vrede lijkt zelfs de Koude Oorlog weer terug te keren. De geschiedenis herhaalt zich eindeloos en de mensheid lijkt niets te hebben geleerd. Alleen kinderen lijken zich zorgen te maken om het milieu; volwassenen lijken alleen nog maar met consumptie bezig te zijn. Waar is de bezinning? De balans? De innerlijke vrede, de tevredenheid? Waarom willen we méér in plaats van minder? Waar is het intermenselijk contact gebleven, in een wereld waar men elkaar steeds meer louter digitaal tegenkomt? Ik ben geen doemdenker, maar ik denk wel dat de mensheid de verkeerde kant opgaat. Ik denk dat er voortekenen zijn van het einde der tijden. We zouden heel goed op weg kunnen zijn naar de eindstrijd.

Ingrediënten
Heb ik je al verontrust? Fijn. Dat was de bedoeling. Ziehier de ingrediënten van de roman waar ik mee bezig ben: Noorse mythologie die een oeroude levenswijsheid bevat, een sombere hoofdpersoon die de liefdeloosheid om hem heen opmerkt, de ineenstorting van een maatschappij die het kapitalisme tot religie heeft verheven, minidrones, een levensgevaarlijke reis, tactische nucleaire wapens, koppige moed en een ragfijn flintertje hoop. Werktitel: Ragnarok.

Okke de JongPatrick Brannigan (1971) is een ‘hybride’ auteur: hij publiceert zowel via uitgeverijen als onafhankelijk. Zijn verhalenbundel ‘Het indigo van de dood’ (2013) verscheen bij Zilverspoor; zijn roman ‘Evenbeeld’ (2014) heeft hij zelf uitgebracht. Brannigan won in 2011 de Unleash Award en de NCSF-prijs. Begin 2012 werd hij de nieuwe Kampioen der Nederlandstalige Speculatieve Literatuur. Brannigans korte verhalen zijn wereldwijd tienduizenden keren gedownload. Inmiddels zijn de eerste vier hoofdstukken van ‘Ragnarok’ af; een dystopische roman over wanhoop, krankzinnigheid, moed en de liefde van een vader voor zijn kinderen. 

Leave a Comment